Samen sterk voor jeugdigen in gezinnen

De tien betrokken colleges omarmen de visie dat:

Alle jeugdigen recht hebben op veilig opgroeien, zoals de wet en het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind dat voorschrijven. Bij voorkeur groeit een kind op in het eigen gezin. Als dat, ondanks de nodige inspanningen en ingezette hulp niet kan, zal een kind voor kortere of langere tijd zoveel mogelijk moeten opgroeien in een andere gezinsvorm. Zo groeit een jeugdige ‘zo thuis als mogelijk’ op.

Het regionaal actieplan Jeugdhulp in gezinsvormen is de route die wij vanaf nu volgen om deze regionale visie meer en meer tot de dagelijkse praktijk te maken.

Meer weten over dit project?

Actieplan Jeugdhulp in Gezinsvormen in de regio Haaglanden

Voor onze ambities hebben we drie ontwikkelijnen

Wij onderscheiden drie verschillende ontwikkellijnen waarin we met het actieplan gestart zijn, of nog gaan starten. Allereerst; jeugdige en ‘thuis’, waarbij we ons concentreren op de jongere en zijn positie binnen het gezin, als zelfstandige 18-plusser en op school. Jeugdigen die te maken hebben met een ‘complexe problematiek’ hebben extra aandacht nodig en soms ook een andere woonvorm dan het eigen gezin. Tenslotte concentreren we ons op de opvoeders en professionals; zonder hen is de uitvoering van optimale jeugdhulp onmogelijk.