Actieplan

Uitgangspunt bij de ontwikkeling van dit actieplan is dat jeugdhulp zoveel mogelijk plaatsvindt terwijl de jongere thuis woont zodat hij of zij, in het eigen gezin, op een veilige manier kan opgroeien. Wanneer dit niet kan zijn er verschillende oplossingen mogelijk waarbij de jeugdige soms buiten het gezin wordt opgevangen in bijvoorbeeld een pleeggezin. Na uitvoerige analyse van het huidige aanbod en een inventarisatie van de knelpunten, hebben we een actieplan opgesteld dat de basis vormt voor de meest optimale jeugdhulp.

Wij onderscheiden drie verschillende ontwikkellijnen waarin we met het actieplan zijn gestart, of nog gaan starten. Allereerst; jeugdige en ‘thuis’, waarbij we ons concentreren op de jongere en zijn positie binnen het gezin, als zelfstandige 18-plusser en op school. Jeugdigen die te maken hebben met een ‘complexe problematiek’ hebben extra aandacht nodig en soms ook een andere woonvorm dan het eigen gezin. Tenslotte concentreren we ons op de opvoeders en professionals; zonder hen is de uitvoering van optimale jeugdhulp onmogelijk.