Ontwikkellijn 2

Complexe problematiek

In deze ontwikkellijn komen de belangrijkste punten rondom complexe problematiek aan de orde die jeugdigen en hun ouders ondervinden. Hierbij wordt er gekeken naar wat er dan nodig is om de complexe problemen voor jeugdigen en ouders zo veel mogelijk te verminderen. Jongeren die te maken hebben met een complexe problematiek hebben extra aandacht nodig en soms ook een andere woonvorm dan het eigen gezin.