Ontwikkellijn 3

Kracht van opvoeders en professionals

In deze ontwikkellijn gaan we aan de slag met opvoeders en professionals in hun kracht te zetten. Het gaat hier onder andere om erkenning van opvoeders, maar ook om belang van goede matching, scholing, praktische ondersteuning en netwerken. Zonder opvoeders en professionals is de uitvoering van optimale jeugdhulp onmogelijk.