Bijeenkomst pilot "school succes staat voorop"

20 September 2018

Op donderdag 20 september 2018 vond een werkconferentie plaats, georganiseerd door de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Delft. Deze conferentie is het startpunt van de pilot ‘Schoolsucces staat voorop’ en maakt onderdeel uit van het regionale actieplan ‘Jeugdhulp in gezinsvormen’. Het ochtendprogramma was bedoeld voor iedereen werkzaam in het onderwijs of de (preventieve)jeugdhulp op bestuurlijk, beleidsmatig of uitvoerend niveau en had als doel de aanwezigen te inspireren voor een preventieve aanpak voor pleegkinderen gericht op het vergroten van de kans op schoolsucces. In de middag werkten twee enthousiaste scholen een plan van aanpak uit. Veel aanwezigen hebben aangegeven geïnspireerd te zijn geraakt om na te denken hoe ze het gepresenteerde gedachtegoed een plekje kunnen geven in hun eigen organisatie of werkwijze.


Inkijk in het ochtendprogramma
Met ABBA muziek op de achtergrond, stroomde het stadhuis van Delft vol ambtenaren en professionals vanuit de jeugdhulp en het onderwijs. De conferentie werd geopend door dagvoorzitter Saskia Tjepkema samen met Brenda Verhoek (gemeente Pijnacker-Nootdorp) en Ageeth Rentrop (gemeente Delft). Zij vertelden over de Zweedse lessen die zij leerden op studiereis en het belang van goed onderwijs, specifiek voor kinderen in de pleegzorg.

Als eerste van de drie uitgenodigde jongeren, maakte ervaringsdeskundige Amir samen met zijn coach André duidelijk hoe lastig het kan zijn de schoolcarrière succesvol te doorlopen als je niet thuis woont. Vanwege zijn onstuimige jeugd heeft Amir lange tijd geen onderwijs kunnen volgen. Tegenwoordig gaat hij weer naar school en loopt hij vier dagen per week stage. Uit zijn verhaal blijkt hoe waardevol de hulp van zijn coach André is geweest.

De tweede spreker was Chaja Deen, programmaleider van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en betrokken bij diverse landelijke projecten over de verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs. Na een toelichting op het begrip ‘preventie’, toonde Chaja regionale cijfers en indicatoren voor een verhoging van de kans op NEET (jongeren tussen 15 – 25 jaar die geen opleiding volgen en niet werken).

Na een korte pauze was het woord aan ervaringsdeskundige Stephanie. Ook zij heeft in haar jeugd lange tijd niet thuis gewoond. Stephanie gaf aan dat er grote verschillen zijn tussen scholen in de mate van begeleiding en begrip. Dankzij een aantal toevalligheden en haar eigen doelgerichtheid is het haar uiteindelijk gelukt om haar schoolcarrière succesvol af te ronden.

Vervolgens werden Rikard en Monica naar voren geroepen. Zij waren overgevlogen vanuit Zweden om de methode ‘Skolfam’ te presenteren. Deze preventieve methode houdt in dat voor een kind in pleegzorg een persoonlijk plan wordt opgesteld op basis van valide metingen en onderzoeken. Doordat de sterke en zwakke punten van de jeugdige in beeld worden gebracht, kan de school de gesignaleerde hiaten gericht remediëren. Ook kunnen in het plan acties voor de pleegouders of zorgverleners zijn opgenomen, mits gericht op de verbetering van het schoolsucces. De pleegkinderen worden gedurende hun schoolcarrière (ongeveer tot 16 jaar) gemonitord. De kernwoorden van Skolfam zijn: preventief, samenwerking, monitoring en kind participatie.

Remy nam als laatste ervaringsdeskundigejongere het woord. Zijn verhaal werd gekenmerkt door veel wisselingen van woonplek en school. Doordat niet op elke school alle onderwijsniveaus werden aangeboden, werd hij gedwongen uit te stromen op een lager niveau dan hij aankon. Aangezien hij echter vastbesloten is een hbo-studie te gaan volgen, volgt hij momenteel volwassenonderwijs om hiervoor het juiste diploma te behalen.

Het ochtendprogramma werd door Saskia, Brenda en Ageeth afgesloten.


Terug naar het nieuwsoverzicht