Pleegzorg tot 21 jaar

12 September 2018

De werkgroep ‘verlengde pleegzorg’ in de regio Haaglanden heeft een regionale werkwijze opgesteld. Deze werkwijze is in het kort als volgt. De medewerkers van de lokale teams dienen zich ervan bewust te zijn dat een jeugdige recht heeft op verlengde pleegzorg tot 21 jaar. “Het ja tenzij systeem”. Het pleegkind kan na 18 jaar ten allen tijde besluiten om pleegzorg te beëindigen. 

Vanaf de 16e /17e levensjaar zal er net als nu gestart worden met een plan vanuit pleegzorg voor toekomstperspectief voor de jeugdige; tot 21e levensjaar bij het pleeggezin, en daarna? 

Wanneer de jeugdige 18 wordt, zal er door het lokale team een beschikking voor verlengde pleegzorg worden afgegeven voor 2 jaar. De gemeente waar de jongere van 18 jaar en ouder woont is verantwoordelijk. 

12 Weken voordat de jongere 20 wordt, meldt hij/zij zich aan (eventueel met behulp van pleegzorg) bij het lokale team voor een beschikking verlengde pleegzorg tot 21 jaar. De medewerker van het lokale team plant een gesprek samen met de jeugdige, pleegzorg, en een medewerker van een Wmo team om samen te kijken naar de doelen van het laatste jaar en wat er verder nodig is om de jongere vanaf 21 jaar verder te helpen in zijn zelfstandigheid. Als er hulp nodig is van het Wmo team, dan zal dit een mooie overdracht zijn tussen het Jeugd en Wmo.  


Terug naar het nieuwsoverzicht