Sociale NetwerkStrategiën

07 January 2019

Binnen het projectthema “kracht van opvoeders en professionals” zijn de lokale teams bezig geweest met deskundigheidsbevordering hoe ouders weer de regie kunnen krijgen. Volgens onderzoek dat gedaan is naar het perspectief van ouders bij een uithuisplaatsing van hun kind, voelen de meeste ouders zich bij een uithuisplaatsing in het gedwongen kader slecht geïnformeerd tijdens en na de uithuisplaatsing en/of dat zij oneerlijk zijn beoordeeld en dat een uithuisplaatsing voorkomen had kunnen worden als ze meer hulp hadden gekregen. Ouders wensen meer begrip, steun, oprechte interesse en iemand die echt naar hen luistert.

Lokale teams kunnen in 2 workshops en 3 basistrainingen kennis maken met het werken vanuit sociale netwerkstrategieën. Ouders worden nu betrokken bij het opstellen van een plan, maar maken niet altijd hun eigen plan of hebben nog geen invloed op de keuze van een pleeggezin. Deelnemers gaan aan de slag met de vraag: “Hoe zorg je ervoor dat ouders zelf hun plan opstellen en (weer) regie hebben, ook als het moeilijk is?”.   

Workshop en basistraining: Ouders, familie en social network aan zet?!

Werken vanuit Sociale NetwerkStrategiën

Ouders, familie en sociaal netwerk
Wij ontmoeten in ons werk allemaal ouders, familie en sociaal netwerk van kinderen. Sterker nog de opdracht van overheden is om eigen kracht, eigen plannen, regie over eigen leven in je werk toe te passen en daar de ouders, de familie en het sociaal netwerk bij te betrekken? Soms lukt dit, vaak ervaren professionals hierin dilemma’s, werken ouders, familie en sociaal netwerk niet mee of andere organisaties vinden het geen goed plan. En als die beweging stopt; wat dan? Word je stiekem soms ook moe van alle kreten vanuit overheden?  Wat betekent het dat ouders, familie en sociaal netwerk nu aan zet zijn? Mogen zij nu alles bepalen? En wat dan met onze professionele expertise?

Het werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën zegt; Stop met betrekken! Maar wat dan?

Het werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën biedt een denkkader, technieken en vaardigheden om beweging te creëren in de samenwerking met ouders, familie en sociaal netwerk. Maar ook binnen groepen, teams en organisaties. Hoe ziet jouw professionele rol van facilitator eruit? Een rol waarin jij mogelijk maakt dat de ouders samen met familie en sociaal netwerk een eigen strategie bepalen, een eigen Actieplan maken en samenwerken met professionals om van hun Actieplan een succes te maken. En dan maakt het niet uit of je in een lokaal team werkt of in de specialistische zorg, als ambulant werker, als schoolmaatschappelijk werker of bijvoorbeeld in de pleegzorg. Hoe kun je alle perspectieven verkennen, erkennen en verbinden? Hoe kan je samenwerken met ouders, familie en sociaal netwerk voor een duurzaam sociaal kapitaal waar het kind ook na zijn 18e jaar op verder kan bouwen?

Workshops
In een interactieve workshop maken deelnemers kennis met het werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën; met veel praktijkvoorbeelden, ervaringsleren en aansluitend bij de ervaring, de dagelijkse praktijk en dilemma’s van de deelnemers. Deelnemers krijgen een bewijs van deelname.

Basistrainingen
In een vierdaagse basistraining leren deelnemers Sociale NetwerkStrategiën toe te passen. De trainingsdagen zijn verspreid, zodat je de tijd hebt om het geleerde in je werk toe te passen en je ervaringen en vragen mee te nemen naar de volgende trainingsdag. Deze vierdaagse basistraining is geaccrediteerd met 40 punten tbv het SKJ-register.

Voor wie
De regio Haaglanden organiseert voor de lokale teams en professionals van jeugdhulpaanbieders deze workshops en trainingen. Iedereen is welkom. Of je nu in een lokaal team werkt, als jongerenwerker, op een school of bij een zorgaanbieder; neem je ervaringen, je dagelijkse praktijk en je dilemma’s mee om er met elkaar een mooie en inspirerende bijeenkomst van te maken.

Data en locatie
In de workshop staat de visie, de kernwaarden en het paradigma van het werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën centraal. Deelnemers gaan met elkaar en elkaars ervaringen aan de slag.

De data van de workshops zijn:

  • workshop 1: woensdag 12 september van 09:30 - 12:30 uur

Er hebben 14 deelnemers de workshop gevolgd in Voorschoten. Een gemixt gezelschap

  • workshop 2: maandag 15 oktober van 13:30 - 16:30 uur

Er hebben 16 deelnemers de workshop gevolgd in Pijnacker.

Van de 30 deelnemers van de workshop hebben zich 8 deelnemers ook aangemeld voor een van de basistrainingen.

In de basistraining gaan de deelnemers aan de slag met het werken vanuit Sociale Netwerkstrategieën in de praktijk. De onderliggende filosofie, theorie en essenties worden in de vierdaagse training vertrouwd. Er wordt geoefend met verschillende technieken, instrumenten en vaardigheden met het SoNeStra-paradigma. Deelnemers oefenen met de rol van facilitator waarin zij het mogelijk maken dat burgers samen met familie en sociaal netwerk hun eigen strategie bepalen, een actieplan maken en samenwerken met elkaar en (indien nodig) professionals om van hun eigen actieplan een succes te maken.

De data van de basistrainingen zijn:

  • ·         Basistraining 1: donderdag 8 november, dinsdag 20 november, maandag 3 december en maandag 17 december 2018.

Aan de eerste basistraining doen 12 deelnemers mee.

  • ·         Basistraining 2: maandag 14 januari, dinsdag 29 januari, donderdag 14 februari en maandag 4 maart 2019.

Aan de tweede basistraining doen 8 deelnemers mee.

  • ·         Basistraining 3: maandag 11 maart, donderdag 28 maart, dinsdag 9 april en donderdag 25 april.

Voor de derde basistraining kunt u zich nog aanmelden, wees er snel bij!

De locatie is in de regio Haaglanden en deelnemers ontvangen bericht over de exacte locatie.

 

Aanmelden
Je kunt je aanmelden bij het volgende emailadres: BEL_sec@pijnacker-nootdorp.nl

Geef in de onderwerpregel aan: Workhop Sociale NetwerkStrategiën en vermeld in je email voor welke datum je je aanmeldt.


Terug naar het nieuwsoverzicht