Wethouder Van de Gevel van de gemeente Pijnacker-Nootdorp bezoekt pleeggezinnen

07 November 2018

Wethouder Hanneke van de Gevel van de gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft op woensdag 7 november ’18 twee pleeggezinnen bezocht. Dit heeft de wethouder gedaan naar aanleiding van de week van de pleegzorg (van 31 oktober tot 07 november). Tijdens deze week vraagt de gemeente samen met Pleegzorgorganisatie Jeugdformaat aandacht voor het belang van Pleegzorg en het tekort aan pleegouders. Op dit moment zijn er in Nederland ruim 19.000 pleegkinderen. Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig, voor de pleegkinderen van nu maar ook die van de toekomst. Het doel is om 3.500 nieuwe pleegouders te werven. Meer informatie over pleegouder worden in de regio Haaglanden: www.wordpleegouder.nl

De wethouder bezocht eerst een bestandspleeggezin. Zij zorgen naast hun eigen zoontje voor een pleegzoon. De baby kwam vanuit een crisissituatie als pasgeboren baby in het gezin terecht.

Het tweede pleeggezin dat de wethouder bezocht is vangt een kind op uit hun eigen netwerk. De grootouders zorgen samen voor hun kleindochter omdat haar ouders dat op dit moment niet kunnen. 

De tien betrokken colleges uit de regio Haaglanden omarmen de visie dat: Alle jeugdigen recht hebben op veilig opgroeien, zoals de wet en het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind dat voorschrijven. Bij voorkeur groeit een kind op in het eigen gezin. Als dat, ondanks de nodige inspanningen en ingezette hulp niet kan, zal een kind voor kortere of langere tijd zoveel mogelijk moeten opgroeien in een andere gezinsvorm. Zo groeit een jeugdige ‘zo thuis als mogelijk’ op.

In 2017 zijn verschillende bijeenkomsten geweest en gesprekken gevoerd met jeugdigen uit pleeggezinnen (en gezinshuizen), ouders van uithuisgeplaatste kinderen, pleegouders, gezinshuisouders en diverse professionals. Hun input is verwerkt in het Regionale Actieplan Jeugdhulp in gezinsvormen.  Dat is een vertaling van de Ontwikkelagenda Pleegzorg naar tien concrete acties. Met het uitvoeringsplan Jeugdhulp in gezinsvormen wordt het Regionaal Actieplan Jeugdhulp in gezinsvormen verder geconcretiseerd. Het uitvoeringsplan Jeugdhulp in gezinsvormen heeft een looptijd van twee jaar, tot en met 31 december 2019.


Terug naar het nieuwsoverzicht